Promotion

Home

 

 

 LVR

 

 MedliteC6

 

 เสริมหน้าอก

 

 ลักยิ้ม

 

 

 

 Finescan

 

 

 

 เพิ่มความสูง

 

 

 

 ฉีดเสริมสะโพก

 

 

 


 


 

สาระความงาม

 

AHA Treatment
AHA Treatment คือ วิธีการ ฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพ 


 
โฟโนโฟรีซีส (PHONOPHORESIS) 
            โฟโนโฟรีซีส มีความสามารถอะไรบ้าง เครื่องโฟโน เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายเครื่องนวด