Miracle Lift
Thitikorn Clinic
Fine Scan
d

Promotion

เสริมจมูก

 

 LVR

 

lvr

 MedliteC6

 

Medlite C6

 รักษาสิว

 

รักษาสิว

 ลักยิ้ม

 

ลักยิ้ม

 

 

 Finescan

 

Finescan

 

 

 เพิ่มความสูง

 

 เพิ่มความสูง

 

 

 ฉีดเสริมสะโพก

 

ฉีดเสริมสะโพก

 

 


 


 

สาระความงาม

 AHA Treatment

AHA Treatment
AHA Treatment คือ วิธีการ ฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพ 


PHONOPHORESIS 
โฟโนโฟรีซีส (PHONOPHORESIS) 
            โฟโนโฟรีซีส มีความสามารถอะไรบ้าง เครื่องโฟโน เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายเครื่องนวด