เพิ่มโอกาสสูง ปรับบุคลิกภาพ

เพิ่มโอกาสสูง ปรับบุคลิกภาพ

โปรแกรมปรับบุคลิกภาพและเพิ่มโอกาสสูงของธิติกรณ์คลินิกเน้นหลักการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักใหญ่ในการกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูก และปรับโครงสร้างของร่างกายให้มีบุคลิกภาพที่ดี

อีกทั้งยังผสมผสานศาสตร์การฝังเข็มของจีนเข้าไปเพื่อเพิ่มปัจจัยทุกด้านที่สามารถทำได้ 

*ด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก ทางคลินิกจะหลักการ Stretching technic โดยเครื่องมือแพทย์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของกระดูก

**ด้านบุคลิกภาพจะมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยปรับกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรง ซึ่งจะช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาเรื่องหลังโค้งงอ เมื่อกระดูกสันหลังตรงก็จะเพิ่มโอกาสสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากหลักการทั้ง 2 อย่างแล้ว คลินิกยังแนะนำปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มความสูงรวมถึงหลักโภชนาการและการทานเวย์โปรตีนเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกและแคลเซี่ยมเพื่อให้กระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สนใจติดต่อ! Call center : 089 213 3364, 083 084 4264

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow