Co2 Laser

Co2 Laser

เป็นเลเซอร์กำจัดกลุ่มเม็ดสีส่วนเกิน เช่น Ephelides (กระ) และ Lentigines (ขี้แมลงวัน) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็น เนื่องจากมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการยอมรับจากแพทย์ในหลายแขนง

ความรู้สึกขณะได้รับการรักษา

ก่อนการยิงCO2 Laser หลังทำอาจมีการตกสะเก็ดหลังทำซึ่งเป็นปกติ แล้วสะเก็ดก็จะหลุดออกเองในเวลาประมาณ 7-10 วัน

การดูแลหลังการรักษา

ทายาตามแพทย์สั่ง หากมีการตกห้ามแกะแกะ ควรปล่อยให้สะเก็ดหลุดออกเอง

ขี้แมลงวันแบบไหน ที่เราควรจะต้องรีบไปพบแพทย์

จะมีขี้แมลงวันบางประเภทที่เกิดขึ้นแล้ว เราต้องไปพบแพทย์ จะมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. ขี้แมลงวันที่เกิดขึ้นแล้ว เรารู้สึกว่าคัน และระคายเคืองผิวบริเวณนั้นบ่อย ๆ

2.ขี้แมลงวันที่เกิดขึ้น บริเวณใต้ร่มผ้า และบนศีรษะ เพราะเป็นบริเวณผิวหนัง ที่ขี้แมลงวันเกิดขึ้นได้ยากมาก

3.ขี้แมลงวันที่เกิดขึ้น และมีขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร

ติดต่อสอบถาม : 083 084 4264, 089 213 3364

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow