Carboxy Therapy

Carboxy Therapy  

เทคนิคการกำจัดไขมันด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปัญหาไขมันส่วนเกิน หรือ เซลลูไลท์ (Cellulite) ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างให้ดีอยู่เสมอ 

ประโยชน์ของการรักษาด้วย Carboxy therapy 
บริเวณที่กำจัดไขมันส่วนเกินหรือเซลลูไลท์ (Cellulite) จะรู้สึกกระชับขึ้น บริเวณผิวเปลือกส้มจะค่อยๆ เรียบเนียนขึ้น 

ข้อแนะนำหลังทำ Carboxy therapy 
ผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างให้ดีอยู่เสมอ แนะนำให้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมใหม่ของไขมันส่วนเกินหรือเซลลูไลท์ (Cellulite) ขึ้นมาอีก

สนใจติดต่อ! Call center : 089 213 3364, 083 084 4264

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *