Vaser Lipo Selection

Vaser Lipo Selection

เป็นเทคโนโลยีในการสลายเฉพาะเซลล์ไขมัน ซึ่งไม่ทำให้เนื้อเยื่อข้างเคียงบริเวณรอบๆ ก้อนไขมันเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนน้อยมาก

1. เครื่องมือ VASER ซึ่งมีหัวขนาดเล็ก 2-3 มิลลิเมตร ส่งพลังงานคลื่นเสียงเข้าทำลายเฉพาะเซลล์ไขมันที่ต้องการสลาย

2. ไขมันที่มีลักษณะแข็งเป็นก้อนก็จะถูกสลายเป็นของเหลวทั้งหมด 
3. บริเวณผิวหนังถูกเย็บปิด 1-3 เข็ม โดยแทบไม่เหลือรอยแผลเป็น

เซลล์ไขมันที่ลดจำนวนลงแล้วจะไม่สามารถสร้างใหม่ได้อีกหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา สามารถทำกิจกรรมทั่วไปได้ตามปกติ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 2 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการนวดตัวประมาณ 4-5 สัปดาห์ 

หลังการ VASER สลายไขมันส่วนเกินออกไปแล้ว แนะนำให้ควบคุมอาหาร และ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

สนใจติดต่อ! Call center : 089 213 3364, 083 084 4264

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *